WhatisAdmin3

Rapp Tom

Under rapporter finns en mängd olika redovisnings- och statistikverktyg. Allt från en total koncernredovisning till försäljningsstatistik på individnivå. Rapporterna kan exporteras, antingen som CSV-filer eller till externa system.

VismaC

EasyPos integration mot Visma Administration möjliggör överföring av kunder, artiklar, bokföringsverifikationer och fakturaunderlag mellan EasyPos och Visma. Funktionen tillåter även samlingsfakturering.

Fortnox1

Kopplingen till Fortnox möjliggör överföring av bokföringsverifikationer till Fortnox per datum.

Pis

Artikelhantering. Här hanteras artikelnamn, prissättning, moms- och konteringskoder samt varugrupper och skyltprogrammet Shoppa.

Lager

EasyPos lagerfunktion hanterar inleveranser, utleveranser och inventering.

Kampanj1

Skapa och hantera kampanjer som ska gälla i kassan.

Club1

Hanterar medlemmar, medlemskategorier, medlemsförmåner och medlemskommunikation.