Mob_ban
EasyPos Mobil har samma användarvänlighet och funktionalitet som EasyPos Business. Det som skiljer EasyPos Mobil är att den är anpassad för mobil verksamhet och bygger på trådlösa och portabla enheter.

Hårdvara bild i popup under mOBIL2