Mini_ban

EasyPos Mini är en mobil och lättanvänd webbaserad kassa som är anpassad för mobil försäljning.
Kassan är kopplad till en trådlös kortterminal med inbyggd kvittoskrivare.
EasyPos Mini finns idag i två versioner och säljs exklusivt av Swedbank och Handelsbanken.

Easypos Mini2